Dammsjökanalen

Kanal från Dammsjön till Nykroppa.

Nu finns planer på att återigen utnyttja Dammsjökanalen!
Enligt en kungörelse i Värmlands Folkblad den 6 november 2008 har ett företag för avsikt att utnyttja kanalens vatten för ett nytt kraftverk.
Kanalen korsas idag av en vattentud, den svarta linjen från Herrhultskanalen till Östersjön, som leder avtten till ett kraftverk som ägs av Fortum. Nu planeras en ny tub till ett nytt kraftverk som man ämnar placera intill det befintliga. Den planerade tuben är ritad i "illgrönt" parallellt med den gamla, svartritade tuben på kartan här intill.

Dammsjökanalen byggdes för att transportera vatten till ett kraftverk som drev finvalsverket i Nykroppa.

Hättälvens utlopp från Dammsjön

Dammluckan till Dammsjökanalen.

Början av kanalen.

Parti från kanalens södra ände.

© Bilderna tagna 2009 av Åke Johansson

Hättälvens utlopp från Dammsjön

Dammluckan till Dammsjökanalen. Luckorna till Hättälven och Dammsjökanalen sitter i samma damm, kanske 50 meter isär.

Början av kanalen.

Parti från kanalens södra ände.

Drygt 500 meter från Dammsjön korsar vägen till Skarphyttan kanalen.

Vidare mot norr, in i skogen.

Här korsar tuben från Nykroppas kraftverk kanalen.

Dämmet vid kanalens slut i Nykroppa.

© Bilderna tagna 2009 av Åke Johansson

Drygt 500 meter från Dammsjön korsar vägen till Skarphyttan kanalen.

Vidare mot norr, in i skogen.

Här korsar tuben från Nykroppas kraftverk kanalen. Strax söder om detta planeras det nya kraftverket, med vatten från Dammsjölanalen, ligga.

Dämmet vid kanalens slut i Nykroppa.

Resterna av en ränna ner till Lyshuset.

Lyshuset nere vid dammen

Lyshuset nere vid dammen

Den första kanalen, Kraftkanalen, som ledde vatten från Kroppaälven till Lysdammen.

© Bilderna tagna 2009 av Åke Johansson

Resterna av en ränna ner till Lyshuset.

Lyshuset nere vid dammen.

Lyshuset nere vid dammen.

Den första kanalen, Kraftkanalen, som ledde vatten från Kroppaälven till Lysdammen.


Källor: Värmlands Folkblad, Kungörelseannons den 6 november 2008, förmedlad av Åke Johansson.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19