Nötholmens kanal

Kanal mellan Kebalviken och Pölseviken i Strömstad.


Vy västerut från mitten av kanalen

Vy österut från mitten av kanalen

Vy österut från västra bron

Vy österut från västra bron

Vy västerut från mitten av kanalen

Vy österut från mitten av kanalen

Vy österut från västra bron

Vy österut från västra bron

© Bilderna tagna 2006 av Bosse Arnholm

Kort historia:

Liten kanal inne i nybyggt bostadsområde i Kebalviken.

Inne i kanalen

Inne i kanalen

Inne i kanalen

Lilla kanalens västra mynning

Inne i kanalen

Inne i kanalen

Inne i kanalen

Lilla kanalens västra mynning

© Bilderna tagna 2006 av Bosse Arnholm

Inne i kanalen

Lilla kanalens västra mynning

Lilla kanalens östra mynning

Inne i kanalen

Lilla kanalens västra mynning

Lilla kanalens östra mynning

© Bilderna tagna 2006 av Bosse Arnholm

Kort historia:

Källor: Egna iakttagelser på plats 2006.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
 

Denna sida ändrades senast 12-11-19