Nordströmmarna


BB pricken 58°-14'N  11°-32' Det är drag i rännan.

Råberget sedd från 58°-14'N  11°-32'

Basshomen sedd från 58°-15'N  11°-30'

Kärlingesund sedd från 58°-15'N  11°-30'

BB pricken 58°-14'N 11°-32' Det är drag i rännan.

Råberget sedd från 58°-14'N 11°-32'

Basshomen sedd från 58°-15'N 11°-30'

Kärlingesund sedd från 58°-15'N 11°-30'

© Bilderna tagna av Jüri Kiviloo

Lökskärens kummel 58°-14'N  11°-34'

Nordströmmarna södrta inloppet 58°-14'N  11°-33'

Nordströmmarna närbild av södra inloppet

Lökskärens kummel 58°-14'N 11°-34'

Nordströmmarna södrta inloppet 58°-14'N 11°-33'

Nordströmmarna närbild av södra inloppet

© Bilderna tagna av Jüri Kiviloo

Linfärja Ängön-Bokenäset

Råberget

Kastholmen

Linfärja Ängön-Bokenäset

Råberget

Kastholmen

© Bilderna tagna av Jüri Kiviloo


Källa:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till startsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19