Näverkärrs kanal

Mellan fastlandet och de relativt stora öarna i söder går denna cirka 40 meter långa kanal. Den är kantad av vallar och cirka 2 meter bred vid mitten och 5 meter bred vid öppningarna. Kanalen är numera så gott som helt uppgrundad.
I närheten finns flera lämningar av tillfälliga bosättningar, men även av ett stort trankokeri.
© Bosse Arnholm tog alla dessa bilder 2010


Källa: Fornsök hos Riksantikvarieämbetet
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19