Nättrabyån


Lusttur i ån

I hamnen

Lusttur i ån

I hamnen

Bilderna tagna av Gunnar Hullberg 1950

I hamnen i höjd med Nättraby kyrka

I hamnen i höjd med Nättraby kyrka

Längre uppströms Nättrabyån.

I hamnen i höjd med Nättraby kyrka

I hamnen i höjd med Nättraby kyrka

Längre uppströms Nättrabyån.

© Bilderna tagna 2002 av Robert Arnholm

Kort historia:
Nättraby var den stora orten i östra Blekinge när Karl XI anlade Karlskrona stad och örlogshamn på Trossö.
Samhället låg ett stycke upp i Nättrabyån. Landförbindelserna var mycket dåliga i hela området, varför sjötransporterna var det naturliga och föredrogs av alla. Så bodde ju exempelvis den skeppsbyggaren F H af Chapman på Skärva vid Nättraby. När han skulle till sitt arbete vid varvet i Karlskrona roddes han dit och sedan hem igen.
Sjöförbindelsen mellan Nättrabyåns mynning och Karlskrona var alltså tillfredställande, men samhället låg dock ett gott stycke upp i ån. Vid Nättrabyåns mynning fanns inte heller någon hamn. Större båtar fick ligga på redden utanför och lasterna läktrades till eller från mindre båtar som kunde ta sig uppför ån.
Första kända gången som ån muddrades var 1866 till 1868 och senare 1885 till 1887. Vid det senare tillfället skoddes även stränderna med pålar och en kajplats byggdes vid Nättraby kyrka. Efter detta blev det möjligt för den tidens ångbåtar att gå hela vägen från Karlskrona till Nättraby.
Regelbunden frakttrafik förekom på ån ända fram till slutet av 1950-talet. Sedan ville kommunen som hade ansvaret för farleden avlysa den som allmän farled, vilket beviljades. Det förekommer dock fortfarande regelbunden turisttrafik på ån. För att klara detta muddrades ån på nytt 1972 och den försågs då även med ny skoning av pålar.


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19