Näskanalen

Mellan Nordsjösjön och Nässjön strax väster om Långsele i Sollefteå kommun.

De två sjöarna ingår i dämningsområdet till Hjälta kraftverk. Denna kanal grävdes 1948 och gav en klart förbättrad och säkrare vattengenomströmning. Kanalen ligger drygt 130 meter över havet.Källor: Wikipedia och diverse andra webbsiter.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-01-30