Näsbyholms kanaler

Just väster om Skurup fanns på 1800-talet en större sjö vid namn Näsbyholmssjön, som helt utdikades och ersattes av ett rutnät med kanaler.
Idag är en del av sjön återskapad, men det mesta av kanalerna finns alltjämt kvar.
Mats Améen


Källor: Mats Améen i Lund, via mail 2010
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19