Muskö kanal

Kanal som delar Muskö i Stockholms skärgåd, i två delar. Kanalen går genom öns smalaste del.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

~1 km

0 m

0

m

3,5 m

1,7 m

3 m

5 knopTvå bilder som publicerades i Stockholms-Tidningen inför invigningen av Muskö kanal.
Bilden har ställts till förfogande av Muskös Hembygdsförening.

Kort historia:
Muskö kanal har anor från 1700-talet. Under ledning av furst Apraksin hemsökte ryssarna den svenska Östersjökusten 1719 och härjade vilt. Det var mannar ur denna ryska galärflotta som grävde Muskö kanal som en flyktväg undan den belägrande svenska flottan. Deras galärer var grundgående och här fick de möjlighet att lätt smita ut till havs.
Man kan tänka sig att Muskös fiskarbefolkning uppskattade denna kanal när väl ryssarna gett sig av. Man kan kanske se kanalen som en form av krigsskadestånd.
Under årens lopp växte dock kanalen igen och i slutet av 1800-talet kunde knappt ens små ekor ta sig igenom. I början av 1900-talet var kanalen helt igenväxt och man kunde då bara ana var den en gång funnits.
I början av 1930-talet fanns cirka 20 fiskebåtar med tändkulemotor på insidan av Muskö, och fiskarna ville bra gärna att den gamla genvägen ut till havs skulle muddras till farbart djup igen.
Till slut lyckades man övertyga Statens Arbetskommission att genomföra projektet i form av ett AK-arbete. 52 arbetslösa män engagerades och i juni 1933 började de det mödosamma arbetet att för hand gräva ut kanalen. Detta arbete var förenat med stor möda och flera oväntade ras inträffade under arbetets gång.
Kanalen fick nu ett djup av 1,7 meter, en bottenbredd på 3 meter och en bredd vid vattenytan på 8 meter. Den grävda delen var cirka 350 meter lång. Kanalen fick också en med handkraft öppningsbar bro.

Byggkostnaden för kanalen var 360 000 kronor.

Den andre september 1934 invigdes så kanalen av landshövding Edén. Större delen av Muskös befolkning fanns på plats, liksom en rad celebra gäster från Stockholm. Sedan landshövdingen förklarat kanalen öppnad, spelade en musikorkester Triumfmarschen ur Aida - samma verk som spelades när Suezkanalen invigdes - och då glider sakta första båten genom kanalen. Det var en musköfiskare med flaggan i topp som fick den äran. Den följdes av en rad båtar under invigningsdagen.

Den handdrivna bron var tämligen besvärlig att öppna, varför den ganska snart ersattes med en fast bro. Även denna bro har ersatts med en modern bro som klarar nutidens fordon.


Källor:Musköbladet nr 4 år 1983, Årsta Havsbladet nr 3 år 2001, Sjöfartsverkets Båtsportkort från 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19