Kanalen i Munkedal

Vid vattenfallen i Munkedal fanns sedan slutet av 1820-talet bland annat ett järnbruk som utnyttjade kraften från det strömmande vattnet. De sämre tiderna för svensk järnframställning under 1800-talets senare decennier ledde allmänt till att intresset för att använda skogen som råvara för pappersmassa och papper i stället för framställning av träkol tog fart. 1871 bildades ett aktiebolag för byggande av "en fabrik vid Munkedal i Bohuslän för tillverkning af trämassa till pappersfabrikation samt för att, om bolaget framdeles skulle finna det förmånligt, även tillverka andra fabrikater, som därmed hafva gemenskap".
Bolaget köpte egendomen Munkedal med vattenfall, spik- och stångjärnshammare, sågverk, bandfabrik och tre kvarnar. Den goda konjunkturen för slipmassa följdes snabbt av ett våldsamt prisfall och valet stod mellan att avbryta byggandet av fabriken eller att övergå till produktion av papper. Man såg goda möjligheter i papperstillverkning och trots både tekniska och ekonomiska svårigheter togs den första pappersmaskinen i drift i september 1873.
För att leda vattnet till fabrikens turbiner, som innan elektrifieringen av slipverk och pappersmaskiner var hela 36 stycken, leddes vattnet från Valboån i en 1400 meter lång kanal fram till tuberna som med 41 meters fallhöjd förde vattnet till turbinerna. Kanalen utnyttjades även för flottning av massaved till bruket. 1904 byggdes en kraftstation och direktdrifterna i fabriken ersattes successivt med elektriska motorer.

Åke Johansson

Mitt på kanalen
Mitt på kanalen

Kanalen mitt på mot söder.
Kanalen mitt på mot söder. Man ser vägen till höger (dvs väster om kanalen) några meter under kanalens nivå.

Kanalen alldeles efter utloppet ur Björid damm.
Kanalen alldeles efter utloppet ur Björid damm.

Utskovsluckorna från dammen.
Utskovsluckorna från dammen.

Kanalens utlopp från dammen.
Kanalens utlopp från dammen.

Avstängningslucka i kanalen ett par hundra meter innan kanalslutet.
Avstängningslucka i kanalen ett par hundra meter innan kanalslutet. Vy norröver.

Kanalens slut. Skorstenen på bruket sticker upp.
Kanalens slut. Skorstenen på bruket sticker upp.


© Bilderna tagna 2010 av Åke Johansson

 


Källor: Bosaeus, Elis: Molae Chartariae Suecanae, Sthlm1923
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19