Håvdsjö/Mellsjö kanal

Kanal mellan Håvdsjön och Mellsjön vid Nyhem nordost om Bräcke i Jämtland.
Den kallas av ortsbefolkningen oftast bara "Kanalen", men ibland även för Håvdsjö kanal.
Kanalen byggdes vid slutet av 1800-talet för att underlätta flottningen av timmer mellan de två sjöarna som tidigare gjorts genom den då naturliga slingrande ån. I praktiken slutade den användas omkring 1960.
Det går dock fortfarande att ta sig genom kanalen mellan de två sjöarna i mindre båtar.Bakom det lutande trädet finns en bäverhydda.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Flottarnas stuga.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Flottarstugan sedd från andra sidan kanalen.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Flottarstugan sedd från Mellsjön.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Håvdsjön och kanalens norra ostsida.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.Håvdsjön sedd från norra kanaländan.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Mellsjön och kanalen sedd från väster.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Kanalen och Håvdsjön.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Kanalens start från Håvdsjön.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Kanalens ostsida.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.


Kanalens ostsida.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Kanalens utlopp i Mellsjön med flottarstugan till höger.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Kanalen sedd från flottarstugan.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Nedersta delen av kanalen med Mellsjön i bakgrunden.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.


Nedre delen av kanalen vid Mellsjön.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

Nedre delen av kanalen och Mellsjön sedda från den västra sidan.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

På väg nedströms kanalen.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.

På väg nedströms kanalen. Bakom det lutande trädet finns en bäverhydda.
© Bilden tagen 2015 av Anne Marit Lerstad.Källor: Sven Göran Svensson i Nyhem, förmedlat av Anne Marit Lerstad.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-12-10