Malö strömmar - Björnsundskanalen

Kort historia:
Malösundet och Björnsundet norr om Orust är en del av den genaste vägen från havet in till Uddevalla. Denna stad, med stora sjöfartsambitioner, har alltså sedan långa tider velat ha en god farled genom dessa sund som rensades en första gång 1872. I och med den upprensningen fick segelfartygen en genare väg till och från Uddevalla.
I början av 1900-talet blev fartygen allt större och den gamla rensningen av Malösundet räckte inte till på långa vägar. Kommunalpolitikerna i Uddevalla filade på planer att förbättra farleden än mer. Men ingenting hände. Det var först sedan arbetslösheten under 1930-talet nått oanade siffror som staten till slut öppnade pengapungen. Arbetslöshetskommissionen fick hand om projektet 1935. 1937 sprängdes det första storskottet och med detta försvann Märrpallens grund. Sammanlagt sköt man fem sådana storskott, vilket sprängde bort 119 000 kubikmeter berg. Dessutom muddrades 257 000 kubikmeter massa bort.
1943 var kanalen färdig och den 5 oktober detta år firades en hejdundrande invigningsfest med honoratiores av allehanda slag.
De stora förhoppningarna om en omfattande oceansjöfart till Uddevalla hamn kom dock på skam. Det var inte många nya fartyg som anlände Uddevalla tack vare kanalbygget genom Malö Strömmar.
Dessutom visade det sig att man efter några år fick justera farleden. Vid speciellt ett ställe blev strömmarna rent av farliga för större båtar. Ett fullastat fartyg träffades av en sidoström och drogs på grund där det sjönk. Efter detta justerades omgivningarna så att de farliga strömmarna försvann, men kanalen hade redan fått dåligt rykte i sjöfartskretsar och användes aldrig i tänkt omfattning.

Jonas Kullgren kan berätta följande med tanke på de farliga strömmarna:
Då jag bor vägg i vägg med Björnsundet, kan jag berätta lite mer i anslutning till byggandet (som jag fått från min pappa Alf)
Då den stenbank som byggdes mellan St Björnholmen och Orustlandet framförde min pappa, Alf Kullgren, och min morbror, Bertil Thorburn, önskemål om att det skulle lämnas en öppning på cirka 20 meter i mitten, för att segelbåtar lättare skulle kunna ta sig igenom. De framhöll att i det sprängda och muddrade Björnsundet blir det så höga klippor, att en segelbåt skulle ha svårt att ta sig igenom, vindarna kom inte åt seglen. Detta syns ju tydligt idag. (På den tiden fanns det inte några motorer på segelbåtarna, som det är idag.)
Försöket gjordes att lämna denna öppning, men det visade sig att strömsättningen blev så stark i denna öppning att planerna fick överges.
Vid sprängningen förvarades alla sprängmedel i speciella sprängbodar. Då arbetet var färdigt med Björnsundet frågade pappa Alf vad som skulle göras med sprängbodarna. Svaret blev de får stå kvar. Han utverkade då att en sådan skulle få övertagas av honom. Den finns fortfarande kvar vid vårt sommarhus på Morlanda Tången, börjar bli lite ankommet av tidens tand men finns ändock kvar, med orginalskyltarna kvar om rökförbud, öppen eld mm, Nitroglycerinbolaget AB.

I Björnsundet finns kraftiga träavbärare, som man kunde gå och dra båtarna utefter, då strömmen var för stark.
Men min pappa begärde hos Sjöfartsverket att mindre landgångar skulle byggas i förlängningen på Flatö-sidan, för att man på ett tidigt stadium skulle kunna börja dra båten då det var motström. De kraftiga avbärarna började alltför långt in i Björnsundet. Dessa brädgångar som kom till stånd i början på 50-talet tror jag, följde landkonturen helt, så det blev för den som drog, att gå zick-zack-lopp. Tyvärr finns dessa brädgångar ej kvar, förstörda av tidens tand då Sjöfartsverket har inte brytt sig om att underhålla dem.
Men dubbar finns kvar i berget, som visar var de suttit.

Jonas Kullgren


Västra inloppet till Björnsundskanalen.

Sprängboden

Sprängboden

Sprängboden

Detta foto från ett av de fem storskotten har jag fått låna av Sonja Franzén i Göteborg.
Bilden togs av hennes svärfar, Axel Franzén, som var smed vid arbetena vid Malö Strömmar. Axel Franzén var för övrigt även smed vid byggandet av Sotenkanalen.

Den gamla skylten som anger förbud mot rökning och öppen eld finns kvar.
Bild: Jonas Kullgren

Den gamla sprängboden.
Bild: Jonas Kullgren

Dörren med den gamla förbudsskylten.
Bild: Jonas Kullgren


Bilder från BjörnsundskanalenGamla bilder från Björnsundskanalen.
Den vänstra från före kanaliseringen och den högra är tagen strax efter kanaliseringen påbörjats 1937.

Västra inloppet till Björnsundskanalen.

Inne i Björnsundskanalen. Segelbåten är på väg ut mot havet i väster.

Inne i Björnsundskanalen på väg österut mot Koljöfjorden.

Västra inloppet till Björnsundskanalen.

Inne i Björnsundskanalen. Segelbåten är på väg ut mot havet i väster.

Inne i Björnsundskanalen på väg österut mot Koljöfjorden.

© Bilderna tagna 2003 av Per-Arne Fernsund


Handelsman Flink hade sin butik och brygga i sundet mellan Malön och Rapön. I farleden mellan Malö Strömmar och Björnsundskanalen görs reklam för detta etablissemang.

På Flatön ligger dessa hus vackert inbäddade i grönska.

På sydsidan av farleden mellan Malö Strömmar och Björnsundskanalen har en lång vågbrytare byggts. Söder om den ligger man i skydd från allt svall.

Handelsman Flink hade sin butik och brygga i sundet mellan Malön och Rapön. I farleden mellan Malö Strömmar och Björnsundskanalen görs reklam för detta etablissemang.

På Flatön ligger dessa hus vackert inbäddade i grönska.

På sydsidan av farleden mellan Malö Strömmar och Björnsundskanalen har en lång vågbrytare byggts. Söder om den ligger man i skydd från allt svall.

© Bilderna tagna 2003 av Per-Arne Fernsund

Inloppet till Björnsundskanalen från Koljöfjorden i öster.

Inloppet till Björnsundskanalen från Koljöfjorden i öster.

Inloppet till Björnsundskanalen från Koljöfjorden i öster.

Inloppet till Björnsundskanalen från Koljöfjorden i öster.

© Bilderna tagna 2003 av Per-Arne Fernsund


Källa: Wilhelm Hansson, Bohuslän genom hundra år, 1979.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till startsidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19