Yttre Vallgraven


Yttre Vallgraven från Slottsbron mot Kungsparken.

 

Foto: Silva Svensson, 2000


Slottsbron Foto: Ingemar Nordlund, 2008Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19