Södra Varvsbassängen


Vy från Klaffbron in mot Malmö centrum

 

Foto: Ingemar Nordlund, 2008

Vy från Klaffbron in mot Malmö centrum

Malmö fyr, med Öresund i bakgrunden, sedd från Klaffbron.

Södra varvbassängen sedd österut från Beijerskajen.

Södra Varvsbassängen sedd norrut från Bassängkajen

Södra varvbassängen sedd österut från Beijerskajen.

Vy från Klaffbron in mot Malmö centrum

Malmö fyr, med Öresund i bakgrunden, sedd från Klaffbron.

Södra varvbassängen sedd österut från Beijerskajen.

Södra Varvsbassängen sedd norrut från Bassängkajen

Södra varvbassängen sedd österut från Beijerskajen.


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19