Parkkanalen


Turning Torso i Västra Hamnområdet vid sin lilla kanal.

 

Foto: Ingemar Nordlund, 2008


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19