Parkkanalen


Parkkanalen in mot Malmö centrum sedd från Mässbron

 

Foto: Ingemar Nordlund, 2008

Parkkanalen sedd från Mässbron ut mot Öresund

Parkkanalens utlopp i Öresund

Lilla kanalen från Parkkanalen in i Västra Hamnområdet

Parkkanalen sedd från Mässbron ut mot Öresund

Parkkanalens utlopp i Öresund

Lilla kanalen från Parkkanalen in i Västra Hamnområdet


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19