Parkkanalen


Från Turbinbron

 

Foto: Ingemar Nordlund, 2008

Turbinbron

Västerbron

Från Västerbron

Turbinbron

Västerbron

Från Västerbron


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19