Yttre Vallgraven


Yttre Vallgraven från Slottsbron mot Västra Hamnkanalen

 

Foto: Ingemar Nordlund, 2008


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19