Järnvägshamnen


Järnvägshamnen och dess fortsättning österut i Östra Hamnkanalen. Bilden är tagen från Mälarbron. Foto: Ingemar Nordlund


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19