Rörsjökanalen


Rörsjökanalen västerut sedd från Exercisgatan. Foto: Silva Svensson


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19