Rörsjökanalen


Rörsjökanalen med Paulibron, sedd österut från Amiralsbron. Det stora huset i bakgrunden är Polishuset. Foto: Silva Svensson


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19