Södra Förstadskanalen


Södra Förstadskanalen österut från Kaptensbron, som är en cykelbro. Amiralsbron ses närmast. Foto: Silva Svensson, 2000


Samma vy från Kaptensbron. Foto: Ingemar Nordlund, 2008
Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19