Södra Förstadskanalen


Södra Förstadskanalen på en bild tagen från Morescobron österut. © Foto: Silva Svensson, 2000© Bilderna tagna 2008
av Ingemar Nordlund


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Malmösidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19