Lyckebyån

Kort historia:
Ett stycke uppströms Lyckebyån fanns på medeltiden den lilla handelsstaden Lyckå. Den var omgiven av vallgravar och skyddades av ett befäst slott. Lyckå var huvudort för Lyckå län som ju på den tiden tillhörde Danmark.
År 1522 stormades slottet av svenskarna.
Under 1700-talet försvann både slott och kyrka borta, i stället växte här upp ett fabrikssamhälle.
Lyckebyån liksom de vallgravar som omgav både slott och den tidigare staden hade dock varit farbara för den tidens skepp. Vrak i vallgraven har bekräftat detta.
Lyckebyån rensades under 1800-talets första hälft för att underlätta för sjöfarten. Bilder i olika tidskrifter och böcker visar att Lyckebyån varit farbar för skutor in på 1900-talet. Än idag lär Lyckebyån vara farbar för mindre båtar mellan Emmaboda och Vissefjärda uppe i Småland.


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19