Lummelunda kanal

Denna kanal är normalt torrlagd. Det är bara vid extremt högvatten som vatten förs hela vägen ut till havet via kanalen. Anledningen till detta att i kanalens botten finns ett antal så kallade slukhål där vattnet försvinner ner i ett naturligt underjordiskt dräningssystem. Via detta förs vattnet ner i Lummelundagrottan varifrån det för med sig material från grottans väggar och golv, och på det viset ständigt gör grottan större och större.
Detta vatten dräneras ut till havet via Lummelunda å.
Förr rann en å från Martebo Träsk. Vattnet i denna å försvann i Stora Sluket, ett stort slukhål alltså. Under senare tid, efter 1700, grävdes ån ut och rätades och sedan dess kommer vattnet ett stycke längre, men vanligen alltså inte ut till havet. Den utgrävda och rätade ån kallas kort och gott Kanalen.

Det kan mycket väl ha funnits kanaler i området långt tidigare. Flera källor anger att cisterciensermunkar kom till Gotland under 1100-talet. Dessa munkar började odla upp mark som andra ansåg värdelös, exempelvis vattensjuka områden. De dränerade marken med hjälp av kanaler och dammar som i vissa fall även användes för att odla fisk i.
Än idag finns vissa spår efter dammar som mycket väl kan vara byggda av munkarna.

Infarten från lummelunda

Första bron från lummelunda

Första bron passerad

Bilderna är tagna från en vägbro över kanalen cirka en kilometer från Lummelunda.

© Bilderna tagna 2008 av Clarie Sandberg

Infarten från Lummelunda

Första bron från lummelunda

Första bron passeradInformationstavla vid kanalen

© Bilderna tagna 2010 av Claes Lagerström

Informationstavla vid kanalenKällor: Lummelunds bruk, Riskklassning enligt MIFO Fas 1, Rapport nr 2 2004 från Länsstyrelsens livsmiljöenhet, samt text om Lummelunds bruk på www.segotland.se
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19