Lövåssjökanalen

Tidigare en cirka 200 meter lång kanal för att avvattna Lövåssjön nordväst om Ramkvilla.

 

Kort historia:
Under tork- och nödåren 1867 till 1869 grävdes en cirka 200 meter lång kanal för att avvattna Lövåssjön och därmed få mer åkermark.
Under mer än 60 år skördade jordbrukarna höet på de nyvunna strandängarna, men sedan ville man ha sin gamla sjö tillbaka.
Det gick nu inte riktigt som man tänkt! Kanalen fylldes igen och när vattnet i sjön steg följde 1,5 till 2 meter tjocka och stora grästorvor upp. De flyter ända sedan dess omkring på sjöns yta.


Källor: Ramkvillas hemsida på webben.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19