Ljusne kanal

I Ljusne samhälle har funnits flera kanaler.
På Norr, det vill säder norr om Ljusnan som delar samhället, fanns en kanal som försåg sågverket med kraft, och en kanal som förde vatten till ett litet kraftverk vid kättingsmedjan.
På Söder fanns också en kanal som ledde vatten till ett litet kraftverk.
Ingen av dessa kanaler användes för båttrafik av något slag.


Gammalt vykort med flygfoto över Ljusne

Gammalt vykort med motiv från kanalen till kraftverket.

Sågverkskanalen 1915

Gammalt vykort med flygfoto över Ljusne

Gammalt vykort med motiv från kanalen till kraftverket.

Sågverkskanalen på vykort från 1915

Gammalt vykort med flygfoto över Ljusne

Gammalt vykort med motiv från kanalen.

Denna bild, tagen 1893 visar kanalen som förde vatten till sågverket.
Bilden togs vid en brand i brädlagret
och den finns i häftet
"Historisk översikt över Ljusne, 1671-1993"
sammanställt av Lennart Bylund.

Översiktsbild från norr.
Brandstationen ses i mitten.
Den används inte som brandstation numera.

© Bilden tagen 2005 av Göran Kindlund

 

Kort historia:
Äldst av de tre kanalerna var sannolikt Sågverkskanalen. Det vattendrivna sågverket anlades 1849 och det fick alltså sin kraft från vattnet i denna kanal. Sågverket byggdes om till ångdrift 1881. Kanalen fylldes igen under första hälften av 1900-talet, ovisst när.
Kanalväggarna finns fortfarande kvar och en del av dem kan ses.

Den andra kanalen på Norr, den till det lilla kraftverket, byggdes sannolikt i början av 1900-talet. När kanalen byggdes ryggade man inte för något. Ett hus var byggt precis där kanalen skulle gå. Huset fick stå kvar, men halva huset hamnade ute i kanalen stöttat av stolpar. Detta hus var ett av två som åtminstone under 1940- och -50-talen användes som ungkarlbostäder för arbetare vid industrierna i samhället. De två husen fick då namnen Sodom och Gomorra.
Denna kanal fylldes igen vid mitten av 1970-talet då en ny stor kraftstation byggdes tvärs över Ljusnan. Då fick huset som stod halvvägs ut i kanalen återigen fast mark "under fötterna".

Kanalen på Söder var troligen den yngsta av Ljusnes kanaler då den inte syns på flygfotot från 1920-talet. Även denna kanal fylldes sannolikt igen vid mitten av 1970-talet då den nya stora kraftstationen byggdes över Ljusnan.


Källor: De tidigare Ljusneborna Göran Kindlund, Sasse Sassesson och Kenneth Herrgård. Kenneth Herrgård har många bilder från Ljusne på sin hemsida
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19