Sluss mellan Listersjön och Hängbrunnen

Slussen gav en förbindelse mellan Listersjön och sjön Hängbrunnen.

Kort historia:
Mellan Listersjön och Hängbrunnen byggdes en sluss 1871. Åtminstone fram till 1912 fraktade tre skutor dels brännved och dels så kallad danskved, det vill säga bokträ, som flottades ner till Listersjön till Johannishus vid Hängbrunnen. Danskeveden exporterades vidare till Danmark där man tillverkade träskor och smöraskar av trät.
Slussen var 14 meter lång, 4,5 meter bred och hade ett tröskeldjup av 1,5 meter.

Idag finns slussen inte kvar. De två sjöarna har samma nivå och det är möjligt att med båt passera mellan dem genom den gamla slussen. Passagen hindras dock av en mycket låg bro.


Den gamla slussen sedd från öster.

Den gamla slussen sedd från öster.

Trävirke från slussen

Den gamla slussen sedd från öster.

Den gamla slussen sedd från öster.

I väster finns en del trävirke från slussen ännu kvar.

Den låga bron försvårar genomfart.

Den låga bron av träkonstruktion.

Dämme

Den låga bron försvårar genomfart.

Den låga bron av träkonstruktion.

Parallellt med slussen/kanalen fanns ett reglerande genomsläpp. Idag är det svårt att reglera med de löst sittande brädorna.


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 17-03-13