Lindökanalen

Kanal som förbinder Norrköpings hamn med Bråviken och därmed ersätter hamnens gamla naturliga förbindelse via Motala Ström.

Kort historia:
Norrköping har "alltid" varit en av Sveriges största hamnar på ostkusten. Inloppet via Motala Ström har dock bara tillåtit ett maximalt djupgående på 7 meter, och infarten har dessutom varit ganska smal och mycket krokig, med bland annat en svår 90-graderssväng. Detta gjorde det allt svårare för handelssjöfarten att ta sig in till hamnen.
Under 1940-talet undersökte Norrköpings kommun möjligheterna att förbättra inseglingen till hamnen och fann att det allra bästa vore en kanal raka vägen från Bråviken till hamnen.
1948 beslutade stadsfullmäktige att bygga kanalen under förutsättning att man beviljades ett lån, vilket dock avslogs av finansdepartementet.
Planeringen fortsatte och 1956 beviljades lån och byggnadstillstånd, men då hade arbetena redan påbörjats med medel anslagna av stadsfullmäktige. Det första spadtaget togs redan 1953.
1962 var kanalen färdig och invigdes då av konung Gustav VI Adolf.

I samband med att kanalen byggdes förbättrades även farleden genom Bråviken.
Kanalen är cirka 2 kilometer. Den har ett djup på 9,7 meter vid medelvattenstånd och en bottenbredd på mellan 55 och 60 meter. Jämfört med den gamla infarten är den nya kanalen 5,5 kilometer kortare.

Att bygga kanalen kostade 33 miljoner kronor och kommunen satsade samtidigt 80 miljoner kronor på att förbättra hamnanläggningarna.

Den gamla farleden i Motala Ströms hålls fortfarande öppen och används av en del mindre tonnage på väg till industrier utmed.


Klicka på bilden för att se den större.

Minne från kanalbygget
1959 var jag nio år och kommer ihåg ett inslag i TV-aktuell om hur man hade sprängt den kraftigaste sprängladdning i landets historia under arbetena med Lindökanalen. Jag har sen aldrig kunnat belägga smällen.
Nu ser jag att av nedanstående artikel ur Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek att tidpunkten stämmer överens. Det måste vara den smällen som avses. Jag kommer ihåg bilderna på den flimrande TVn. Man verkade ha placerat kameran uppe på Kolmården.
Någon militärövning kan jag dock inte påminna mig, ej heller något karaktäristiskt svampmoln. Men en sjujäkla smäll i en gigantisk byggarbetsplats var det och idag finns den djupa kanalen som så praktiskt rätade ut Norrköpings krokiga inlopp.
Vet någon nåt mer? Är detta den värsta smällen fortfarande?
Fanns det någon praktisk anledning att smälla av en enda jätteladdning, eller skulle vi skrämma ryssen?

"Den 30 september 1954 hördes en väldig explosion i trakten av Smedjebacken och därefter steg över Dalarna ett enormt rökmoln, krönt med en stor svampliknande plym. Kärnvapenkriget hade kommit till Sverige. Soldaterna, såväl värnpliktiga som repetitionsinkallade, som deltog i Krigsmaktsövningen 1954, övade för första gången på allvar inför det nya ABC-kriget.
"Fem år senare, var det dags för Krigsmaktsövning 1959, denna gång i trakterna av Norrköping. I närvaro av förutvarande arméchefen Carl-August Ehrensvärd och kung Gustav VI Adolf detonerade den 4 oktober 1959 en ny svensk "atombomb" med sitt karakteristiska svampmoln. Dessbättre rörde det sig inte om riktiga kärnvapenexplosioner utan om "A-bombattrapper", de kraftfullaste sprängladdningar som åstadkommits i Sverige för att resultera i det fruktade svampmolnet."

Citat ur Jan Waernbergs uppsats om "Den svenska atombomben" SMB

Nils Sköld

Nej, den enorma smällen vid Lindökanalen har ingenting med någon militärövning att göra. Den 19 maj 1959 slogs dock världsrekord vid den blivande kanalen. Då sprängdes sammanlagt 56 ton dynamit, fördelat på 12 500 kapslar i 4750 borrhål. Nyheten här var att detta gjordes utan att berget grävdes fritt innan. Denna metod för stora och kraftiga sprängningar blev sedan internationellt känd som Lindömetoden, och den har sedan dess använts flitigt. Bosse Arnholm


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 4, från 1981. Artikel om Lindökanalen på Norrköpings Tidningars hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19