Lillån i Umeå

Fram till slutet av 1700-talet gick Umeås fartygstrafik till och från havet i Storån öster om Ön mitt i älven. Då grundades Storån upp mest på grund av landhöjningen, men Lillån var fortfarande tillräckligt djup för den tidens fartyg. Trafiken flyttades alltså dit.
Då Uman Flottningsbolag, senare Umeå Flottningsförening bildades 1883 anlades ett första skilje vid Gammhultet nära landskyrkan. Detta skilje blev snart för litet och ett nytt byggdes vid Nyhult vid Böle 1891. Flottningen ökade år för år och 1915 anlades ett nytt skilje på Öns sydvästra hörn. 1937 och 1967 byggdes nya skiljen på Ön då flottningen ökade. Men 1980 var det slut med flottningen på Umeälven och skiljeställena övergavs.
Där skiljet låg finns nu en kaj och en nybyggd småbåtshamn.
© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Bron över Lillån mellan Ön och fastlandet väster därom på nära håll.

Bron över Lillån mellan Ön och fastlandet väster därom på lite längre håll.

Vy österut från kajen nedanför bro.


Källor: Umeå stads hemsida 2012.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19