Slussarna i Lenungsälven

Lenungsälven förbinder de två värmländska sjöarna Övre Gla och Stora Gla. Älven är cirka en kilometer lång och höjdskillnaden mellan de båda sjöarna är mellan 23 och 25 meter.
Vid Lenungsälvens mynning i Stora Gla låg förr faktoriet Kässeln och ett stycke uppströms låg Lenungshammares bruk med sin spiksmedja.
För att underlätta frakterna till bruket byggdes två slussar av trä med en lyfthöjd mellan 1,5 och 2,5 meter. Tack vare detta kunde båtarna komma 175 till 200 meter upp i den strida älven.


Källor: Källa: Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet 1962.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

Denna sida ändrades senast 12-11-19