Länna kanal

Kanal mellan sjöarna Erlången och Treskaten för att underlätta transport av träkol från de stora skogarna till Länna Bruk.

Kort historia:
1643 fick den från Tyskland invandrade köpmannen Henrik Lohe privilegiebrev för att anlägga en stångjärnshammare vid Bjuringe ström. Lohe ägde då redan Åkers bergsbruk.
Den första hammaren stog färdig 1644 och en andra hammare tillkom 1647. Efter 20 år hade man kommit upp en årsproduktion av 100 ton stångjärn, vilket runt 1850 stigit till det dubbla.
1767 såldes Länna bruk till kammarherren Ture Leonard Klinckowströmsom 1782 sålde det till kommerserådet Joakim Daniel Wahrendorff. Hans son Anders ärvde bruken i Åker och Länna. Han utvidgade Länna bruk kraftigt och tog exempelvis vara på värmen från härdarna till att driva ett mälteri under 1780-talet.
Han lät vid samma tid gräva en kanal mellan sjöarna Eklången och Treskaten för att säkra vattentillgången till Länna bruk.
Vid mitten av 1800-talet beslutade den dåvarande ägaren att lägga ner driften vid Länna för att helt koncentrera driften till Åkers bruk.
Man kan anta att underhållet av kanalen då upphörde och att den sedan dess förfallit. Undertecknad har inte varit på plats och vet alltså inte hur kanalen ser ut idag.


Källor: Länna sockens historia av Peter Liliequist, Sweden Roots & Peter's Web World, 2015.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

Denna sida ändrades senast 15-12-27