Långalmsfjärden

Långalmsfjärden som sträcker sig långt in i halvön nordväst om Östhammar har muddrats flera gånger under årens lopp, men under 2000-talets början var fjärden så grund att det var snudd på omöjligt att ta sig fram där med båt. Dessutom hade uppgrundningen varit till förfång för natur och främst fiskbeståndet.
Efter många och långa förberedelser gjordes därför under vintern 2003 - 2004 en stor upprensning.
Det är alltid svårt att få tillstånd för muddringar, särskilt i områden där landhöjningen fortfarande är markant, men här hade ortsbefolkningen själva muddrat tidigare och på 1940-talet sprängde försvarsmakten ett kanalstycke för att komma in med sina fartyg för bunkring av färskvatten. Detta underlättade vid tillståndsprövningen.
Tio år efter kanalrensningen gjordes en undersökning av alla effekter muddringen haft.
Det visade sig ett muddringen haft en positiv effekt på både flora och fauna, liksom naturligtvis för framkomligheten för båtar.
Gäddor och abborrar har återvänt till fjärden, liksom flera fågelarter och problemen med algblomning har försvunnit. Däremot har vitfisken minskat i antal.
En nackdel har varit att flera boende och sommargäster har bytt sina små båtar till större och snabbare som också körs så snabbt att det eroderar stränderna.


Källa: Artikel i Uppsala Nya Tidning, 2015.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

 

Denna sida ändrades senast 16-01-02