Lagan

Under långa tider har flottning förekommit på Lagan. På 1890-talet blev Lagan förklarad allmän flottled, men här har inte förekommit regelbunden fartygstrafik på så många ställen, förutom från utloppet i Kattegatt in till Laholm och främst mellan Ljungby och Hamneda.

Värnamo

Både norr och söder om den förhållandevis långa sjön Vidöstern meandrar sig Lagan sakta mot havet. Här orsakade den genom sitt långsamma lopp ofta svåra översvämningar och åtskilliga försök har gjord för att förbättra dess vattenföring.
Den första kartan över Värnamo som ritades 1796 visar ett förslag på en liten kanal för att räta ut en av alla dessa kringelikrokar. Denna ligger söder om Prästegårdssjön, numera Prostsjön, inne i centrala Värnamo. Studerar man nutida kartor finner man att denna kanal också blev byggd. Det är dock okänt när det skedde.

Vidöstern - Lagan

Sjön Vidöstern drabbades förr ofta av översvämningar och för att i någon mån lindra dessa grävdes en kanal för att öka vattenföringen i Lagan vid Kvarngården strax söder om Ingelstad. Detta skedde någon gång under 1800-talet, ovisst exakt när.

Ljungby - Hamneda

Vid 1880-talets början hade järnvägsutbyggnaden i Sverige kommit igång ordentligt, men järnvägsnätet var långt ifrån komplett. På järnvägen mellan Skåne och Småland saknades bland annat en länk mellan Strömsnäsbruk och Värnamo.
Detta fick ett antal Ljungbybor att bilda Ljungby Södra Kanal AB som år 1884 startade ångbåtstrafik mellan Ljungby och Bäckaryd.Hela denna sträcka av Lagan var direkt farbar utan rensning eller kanalisering. När sedan sträckan från Bäckaryd ner till Södra Sunnerbo väl rensats kunde ångbåtstrafiken utsträckas dit.
Denna trafik blev mycket uppskattad och utnyttjad av både privatpersoner och företag i regionen, men när den felande järvägslänken mellan Strömsnäsbruk och Värnamo öppnats för trafik 1898 tvingades kanalbolaget lägga ner sin verksamhetKällor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19