Kvismare kanal

Segersjö nedströms
Gammalt vykort med bron i Odensbacken som motiv.

Segersjö nedströms

Segersjö uppströms

Segersjö slott

Odensbacken nedströms

Vid Segersjö slott, nära utloppet i Hjälmaren, finns en bro över kanalen. Ovan till vänster en bild nedströms från bron. I mitten ovan en bild uppströms från bron och ovan längst till höger anas Segersjö slott i gränskan invid kanalen.

 

Kanalen vid Odensbacken. Till vänster en bild nedströms och till höger en bild uppströms.

Odensbacken uppströms

Södra delen

Vy mot söder

Södra delen

Vid Ön mitt på kanalen finns denna bro. En ny håller på att byggas vid sidan om.

Vy uppströms från bron vid Ön

Vy nedströmsströms från bron vid Ön

© Alla bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

? km

0 m

0

? m

? m

? m

Ca 2 m

? knop


Kvismare kanal ersätter Täljeåns nedre lopp från de torrlagda sjöarna Västra och Östra Kvismaren ut till Hjälmaren. Kanalen skapades då Hjälmaren sänktes 1,9 meter under åren 1877 till 1887. Sänkningen genomfördes för att torrlägga stora arealer av Närkeslätten och på det viset vinna åkermark. Totalt vanns på detta viset nära 19 000 hektar ny åkermark. Det som idag återstår av Kvismaresjöarna är stora sankmarker med ett synnerligen rikt fågelliv. Av de totalt drygt 300 fågelarter som iakttagits i Sverige har cirka 255 noterats här.
Det var när Mosjön som fanns strax väster om Kvismaresjöarna skulle tappas ur som den 17 meter breda Kvismare kanal grävdes. Denna kanal skar rakt igenom Kvismaresjöarna och mynnar i Hjälmaren strax väster om Segersjö gods.
Kanalen är farbar för mindre båtar.
Minst en båt har byggts för trafik på Kvismare kanal - Oden. Oden byggdes av Anders Petter Sjöholm i Odensbacken och sjösattes i kanalen där år 1914. Sjöholm själv använde Oden för person- och varutransporter under tio års tid. Sedan följde en rad ägare på olika orter runt Hjälmaren och Mälaren, tills den för en krona köptes av Kvarnbacksföreningen år 1994. Med hjälp av ALU-arbetskraft har sedan Oden totalrenoverats och 1999 kunde den åter sättas i trafik på Kvismare kanal.
För att Oden skulle kunna gå sina turer på kanalen krävdes dock att Köpbergabron lyftes av, vilket också tillfälligt skedde under 1999. Denna bro tillhör Segersjö gård och är viktig för gårdens skötsel. Efter 1999 års säsong sattes bron åter på plats, och därefter kan inga båtar med högre höjd än cirka 2 meter passera. Oden får sin hemmahamn på Vinön i Hjälmaren, och kommer att användas för trafik på Hjälmaren.
Möjligen kan man senare komma till en uppgörelse med Segersjö gårds ägare om mer permanent båttrafik på Kvismare kanal.


Källor: Svenska kartböcker, Nordisk Familjebok 1930, Nationalencyclopedien 1992, STF:s bok Vad skall jag se i Västmanland och Närke samt broschyrer om kommundelen Östernärke.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19