Kvarnbykanalen

Man kan med fog hävda att Kvarnbykanalen tillkom 1951. Det var det år då Mölndals kvarnby lät en grävskopa rensa upp den grunda och smala åfåran mellan Rådasjön och Stensjön. Denna å som är den naturliga förbindelsen mellan Rådasjön och Stensjön heter egentligen Ståloppet.
Sedan långa tider, åtminstone sedan den intensiva flottningstiden, har dock stora delar av kanalkanterna varit stenskodda. Hela den östra strandkanten är stenskott och en god del kanalkanten på Gunnebosidan dessutom. Man kan ju anta att stenen till denna skoning togs från åbotten, som på det viset rensades för att underlätta flottningen.
Innan rensningen 1951 var vattenståndet i Rådasjön betydligt högre än idag. Det medförde kraftig ström och dessutom var åfåran grund och stenig. Efter rensningen kunde man utan besvär ro även från Stensjön till Rådasjön.
Denna rensning uppmärksammas av en minnessten utmed kanalen: "Denna kanal byggdes av Mölndals kvarnby 1951" är skrivet på stenen som finns på kanalens Gunnebosida nära utloppet i Rådasjön.

Över kanalen går två broar. En alldeles vid utloppet i Stensjön och en nära utloppet i Rådasjön, Ståloppsspången. På bron vid Rådasjön finns en liten träplatta med inskriften "ALU 94", då den byggdes 1994. Den ersatte en bro från början av 1980-talet.
Även den andra bron är i lika gott skick, och i ett utförande som antyder att den två broarna bör vara byggda ungefärligen samtidigt.
Det lär även i äldre tider har funnits en bro över Kvarnbykanalen.
Vid infarten från Rådasjön finns en skylt som anger högsta farten i kanalen till 7 knop.

Och så hävdar de gamle och vise att Havfrun eller sjöjungfrun visat sig i Ståloppet. Enligt en källa på 1930-talet fanns fortfarande märken längst ut på udden mellan Rådasjön och Ståloppet.
Jo, jo!

 

Infarten från Stensjön

Vy uppströms från bron vid Stensjön

Vy uppströms, nära Stensjön

Infarten från Stensjön

Vy uppströms från bron vid Stensjön

Vy uppströms, nära Stensjön


Kanalen sedd nedströms strax nedströms bron vid Rådasjön

Bron vid Rådasjön, sedd från kanalen

Rådasjön sedd från bron

Kanalen sedd nedströms strax nedströms bron vid Rådasjön

Ståloppsspången vid Rådasjön, sedd från kanalen

Rådasjön sedd från bron


Gunnebo slott sett från bron vid Rådasjön

Bron vid Rådasjön sedd från ett stycke nedströms

Minnestavlan

Gunnebo slott sett från bron vid Rådasjön

Bron vid Rådasjön sedd från ett stycke nedströms

Minnestavlan


© Bilderna tagna 2003 av Bosse Arnholm


Källa: Mölndals hembygdsförenings Årsskrift, 1995. Egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19