Kungsbackaån

Kort historia:
Under tidig medeltid uppstod ett samhälle där Söderå, även kallad Lillån, rinner ut i Kungsbackaån. På denna tid var Kungsbackaån härifrån segelbar ut till Kungsbackafjorden utan bekymmer och många kungsbackabor deltog i salttraden från danska Läsö till Sverige. Kungsbackas hamn låg då, som nu, just där åarna möts och staden växte upp norr därom, med Stora Torget nästgårds hamnen.
På 1600-talet skedde en omfattande träexport från Kungsbacka. Men redan då var Kungsbackaåns utlopp i fjorden så igensandat att de havsgående fartygen antingen måste ankra på fjorden eller lägga till i Gottskärs fiskehamn och trävarorna skeppas ut med grundgående mindre båtar.
Under 1800-talets andra hälft blev handelsfartygen allt större och djupet i Kungsbackaån allt mindre. Mot slutet av århundradet fanns endast ett fåtal fartyg registrerade i staden. 1872 muddrades ån mellan hamnen och fjorden till ett djup mellan 6 och 7 fot, alltså cirka 2 meter. Ett par ångfartyg upprätthöll trafik mellan Kungsbacka och omvärlden. Ända in på 1920-talet förekom ångbåtstrafik här, om än sporadisk mot slutet.
1950 muddrades Kungsbackaån än en gång, och sannolikt har det skett fler gånger sedan dess.
Numera är det fritidsbåtarna som dominerar i ån. Det stora hindret idag är motorvägsbron som har en seglingsfri höjd på bara 3 meter, så det är bara mindre motorbåtar som kan ta sig in till staden. Motorvägen byggdes i början av 1970-talet och Svinholmens marina utanför den byggdes 1973. Där finns en hamn i en egen arm av ån, men också en hel del båtplatser i själva Kungsbackaån.
Enligt nyare sjökort är djupet 2 meter i ån och enligt uppgift från Svinholmens Marina 2,5 meter i hamnen och inloppet från fjorden. Dock med reservation för regelbundna uppgrundningar i själva mynningen. Där måste man alltså muddra relativt ofta.

Landsvägsbron

Trollsk stämning

Trollsk stämning

Utfarten i Ören

Landsvägsbron

Trollsk stämning

Trollsk stämning

Utfarten i Ören


Vy uppströms från gångbron vid Kolla

Vy nedströms från gångbron vid Kolla

Vy uppströms från
gångbron vid Kolla

Vy nedströms från
gångbron vid Kolla


Utloppet i Kungsbackafjorden sett från Svinhammars Marina

Mastkranen och hamnen

Hamnen

Närmast hamnen. Husen till höger ligger på andra sidan Kungsbackaån. Motorvägsbron skymtar till höger om det vänstra huset.

Utloppet i Kungsbackafjorden sett från Svinholmens Marina

Mastkranen och hamnen

Hamnen

Närmast i bild, bakom snövallen, syns marinans hamn. I bakgrunden, mellan husen, skymtar motorvägen.


© Alla bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

 


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977 och moderna sjökort.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19