Kråke kanal

Kråke kanal är den del av Helge å som förbinder Tornasjön med Skeppshultasjön strax väster om Möckeln i Småland.
Den kanaliserades år 1868 och det säga att de grävande männen fick 25 öre per dag i lön, medan kvinnorna fick 20 öre.Källa: Yngve Rollof, Sveriges inre vattenvägar, del 1, 1977
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19