Korsnäs kanal

Kort historia:
Vid 1800-talets mitt var flottningen på Dalälven intensiv. Mycket av virket skulle dessutom in till de många sågarna runt sjön Runn, så här var trängseln enorm. Här förekom också en mycket intensiv trafik med ångbåtar, skutor och roddbåtar både för godstransporter och passagerartrafik. Dessutom var strömmarna inte sällan ogynnsamma och stoppade i många fall flottningen helt.
Detta fick Korsnäsbolaget att fundera på en egen flottningskanal. Från Dalälven via Prästtjärn och Ösjön till Runn.
Bolaget fick häradsrättens tillstånd att bygga denna kanal mot att stora krav uppfylldes, som byggandet av bro över kanalen vid utloppet i Dalälven och underhåll av denna bro för all framtid, grävandet av ett dike från Skomsarbymyran till Dalälven för att säkra myrans avrinning, och så skulle bolaget hålla en pråm vid Spångbro för Sunnanöbornas räkning.
Med alla dessa krav uppfyllda, och många andra därtill, kunde Kornäsbolaget bygga sin kanal som stod färdig 1859 och fyllde därefter sin funktion väl under många år.
I Torsång, där Lillälven och Korsnäs kanal mynnar i Dalälven, fanns en stor skiljningsanläggning där virke tillhörigt de olika bolagen skiljdes från vart annat. Denna skiljning upphörde 1949 och allt virke flottades därefter vidare ned till sågverk och andra köpare vid havet. I samband med detta upphörde även flottningen på Korsnäs kanal.
Korsnäsbolaget beslutade 1897 att flytta hela sin verksamhet i området till Gävlebukten. När verksamheten väl flyttats fick Siljans Kol AB tillstånd att använda kanalen för sina transportbehov.
Kanalen är dock än idag flitigt använd. Nu av fritidsbåtar.

Vid sidan av Lillälven, ett litet stycke uppströms från utloppet i Dalälven ligger Kaplanstjärn. Här samlade man ihop allt spillvirke från sågarna uppströms som kom flytandes på Dalälven. Virket sorterades här och såldes vidare till olika företag runt sjön Runn.
Men den lilla ån mellan Lillälven och Kaplanstjärn var för smal och trång. Den kanaliserades i slutet av 1870-talet av Nils Ekström som tidigare byggt Ornässågen.

Om själva Dalälven har jag fått följande historia av Leif Johansen:
Nedanför Gustavs ligger Långhags Kraftverk som reglerar Runn och Dalälven ända upp till Domnarvet vid Borlänge. Borlänge kommer av att där fick man bära båtarna förbi alla forsar.
Alltnog, före 1939 när älven var oreglerad, så sjönk vattenståndet mot sensommaren och hösten. Ja lite beroende på nederbörden. Sved Anders en legendarisk ångbogserarskeppare myntade ett bevingat uttryck:
Ä så litä vattn i sjögen så an nån't åpp tä land!

Det beror alltså till en del på det högre vattenståndet att pålningen inte syns så bra vid normalvatten. Min gamla pappa kände till Sved Anders, han kunde som ingen annan få pråmen (tillhörande Stabergs Tegelbruk där Stabergs Båtklubb nu huserar) att ligga rätt vid första försöket. Bruket eldade med ribb som hämtades vid Ornässågen och teglet pråmades till Korsnäs station.
Även detta berättat av Leif Johansen.

Korsnäsångare

Kornsäs kanal

Kornsäs kanal

Korsnäsbolaget hade flera ångbåtar för sina transporter. Här är det antingen Korsnäs IV eller Korsnäs V som ses på kanalen. Bilden är tagen från kanalbron.

Korsnäs kanal vy uppströms från bron
Pålningen syns här tydligt

Foto: Leif Johansen, 2003

Korsnäs kanal vy nedströms under bron mot utloppet i Dalälven
Foto: Leif Johansen, 2003

Lillälven och Kaplanstjärn

Kaplanstjän

Kaplanstjän

Lillälven med Kaplanstjärn i bakgrund och den korta kanalen däremellan.

Lillälven med den korta kanalen till Kaplanstjärn.
Foto: Leif Johansen, 2003

Den korta kanalen till Kaplanstjärn.
Foto: Leif Johansen, 2003

Midsommarfirande

Midsommarfirande

Tylla

Midsommarfirande i Lillälven vid Torsång.
Foto: Leif Johansen, 2003

Sveden och Maria
i Lillälven vid Torsång.

Foto: Anders Winter, 1992

Flera bilder från Torsång.
Foto: Niclas Nordström, 2010

Fler bilder från Torsång finns här.

 


Källor: Harald Skölving, En rundtur i Torsång (Torsångs Hembygdsförenings årsblad 1995), Gösta Hellstrand, Tal hållet vid invigningen av Flottningsmonumentet i Torsång 1978 (Torsångs Hembygdsförenings årsblad 1978), Tage Pettersson och Harald Skölving, Flottningen i Torsång 1992. Bo Jansson i Torsång 2002 och Leif Johansen 2003. Torsångs Hembygdsförenings hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19