Kornsjöarna

Kort historia:
De tre Kornsjöarna i gränslandet mellan Bohuslän, Dalsland och Norge förbinds av en älv som inte är, eller var, farbar.
Norra Kornsjön är gränssjö mellan Norge och Sverige. 1879 förbands järnvägen från Halden till Kornsjö med järnvägen på den svenska sidan och 1897 fick Kornsjö tullstation.
I slutet av 1880-talet startades ångbåtstrafik på Kornsjöarna för att enklare frakta godset till Kornsjö för omlastning till järnväg, men den lilla älven mellan Norra och Mellersta Kornsjön var inte farbar med ångbåtarna.
1897 började man gräva en kanal mellan Norra och Mellersta Kornsjöarna, som blev färdig 1898.
Denna kanal grävdes för hand med spade av Hans Johansson på Röstan i Koxeröd och Karl-Johan Andersson i Gäddvik. De hade hjälp av Hans två söner Karl och August och de fick 300 kronor för arbetet.
Kanalen är ungefär 110 meter lång, fyra meter bred och den grävdes ungefär tre meter djup från kanten.
Under årens lopp slammade kanalen igen och måste rensas. Även denna gång engagerades Hans Johansson och Karl Andersson och denna gång fick de 72 kronor för arbetet.
På Norra och Mellersta Kornsjöarna förekom ångbåtstrafik under en rad år. Ångbåtarna fraktade både passagerare och gods av allehanda slag. Mest kända av dessa ångbåtar är Pröven som gick med fyra man ombord, två svenskar och två norrmän. Denna båt var i trafik fram till unionsupplösningen mellan Sverige och Norge år 1905.
Kanalen har inte fått något underhåll efter det ovan nämnda, men är fortfarande farbar för mindre båtar. Den används numera främst av kanotister.


Denna bild är tagen mitt i kanalen av Tom Bastiansen ©. Han paddlade igenom kanalen sommaren 2005 med ett gäng norska kanotister. På norska kallas kanalen Nordnäskanalen.

 

Älven mellan Mellersta Kornsjön och Södra Kornsjön är inte farbar.© Bilderna tagna 2002 av Jens Marklund

I slutet av april 2002 paddlade ett gäng från Tjörns Kajakklubb på Kronsjöarna. Bland dem Jens Marklund som välvilligt ställt dessa bilder till förfogande. Den första bilden här är tagen där Kornsjö kanal startar i Norra Kornsjön och övriga bilder visas i ordning uppströms. Sist en bäverhydda.
Läs mer om denna utflykt på Tjörns Kajakklubbs hemsida.

 


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 3, från 1979. Hemsida om ångbåtarna på Kornsjöarna.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19