Kolsundet

Smalt sund i Mälaren mellan Selaön och fastlandet.

Kort historia: Trångt sund i Mälaren som är viktigt och använts av sjöfarten i alla tider. Framför allt känt för en del händelser under Gustav Vasas tid. När Gustav flydde från Räfsnäs var det här i Kolsundet han blev övergiven av sin medföljande dräng. Under Gustav Vasas befrielsekrig byggdes förskansningar på båda sidor för att hindra danskarna att komma igenom.

Vy österut från Stallarholmen

Fritidsbåt passerar Kolsundets smalaste del

Vy österut från Stallarholmen.
Kolsundet finns där i fjärran.

Fritidsbåt passerar Kolsundets smalaste del

© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Förr gick landsväg fram till sundets smalaste ställe.

Landet på sundets södra sida är idag inbäddat i tät grönska

Förr gick landsväg fram till sundets smalaste ställe.

Landet på sundets södra sida är idag inbäddat i tät grönska

© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm


Källor: Nordisk Familjebok, 1911.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19