Knonkanalen

Kanalen från sjön Knon är en av två kanaler som förser Knons kraftverk i Gustavsfors med vatten och därmed kraft.
Tillståndet att bygga denna kanal gavs 1914. Den avslutas med en 750 meter lång tub till kraftverket, som skjutsar vattnet vidare till sjön Uppämten i Uvåns vattensystem.

Ungefär mitt på denna kanal ansluter en 5,2 kilometer lång kanal från Nains kraftverk. Detta vatten kommer från sjön Nain. Först via en 700 meter lång kanal och en 880 meter lång tub varefter den lämnar kraft åt Nains kraftverk.

Dammen i Knon

Kanalen från Knon sedd från dammen

Kanalen från Knon några 100 meter från dammen

Dammen i Knon

Kanalen från Knon sedd från dammen

Kanalen från Knon några 100 meter från dammen

Här ansluter kanalen från Nain

Dammen vid slutet av kanalen där kraftverkstuben ansluter

Tuben ner till kraftverket i Gustavsfors

Här ansluter kanalen från Nain

Dammen vid slutet av kanalen där kraftverkstuben ansluter

Tuben ner till kraftverket i Gustavsfors

© Bilderna tagna 2007 av Åke Johansson


Källa: Åke Johansson, via e-post 2007
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19