Klubbvikskanalen

Del av farleden in till Luleå. Räknat på tranporterade ton gods är detta en av landets mest trafikerade kanaler och farleder.


Kort historia:
Byggdes under 1960-talet då kraven på en bättre farled in till Luleå ökade i takt med att malmtransporterna krävde allt större fartyg.
Under 1970-talet breddades farleden ytterligare och tillåter nu ett djupgående på 12,2 meter.


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19