Hackefors

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.

Slussområdet sett från gångbron österifrån

Passagerarbåten Kind under slussning

Nedre portarna öppnas för Kind

Slussområdet sett från gångbron österifrån

Passagerarbåten Kind
under slussning

Nedre portarna öppnas för Kind

Kind fortsätter nedströms

Slusskammaren och gångbron sedda från nedre porten

Nedre väntbryggan med sitt lilla lusthus, fotograferad från nedre slussporten.

Kind fortsätter nedströms

Slusskammaren och gångbron
sedda från nedre porten

Uppströms slussen, sett från gångbron

© Bilderna tagna år 2001 av Bosse Arnholm

 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Kindasidan.

 

Denna sida ändrades senast