Kengis kanal

Kanal förbi Kengisforsen i Torne Älv.


Kort historia:
Vid Kengisforsen fanns ett stångjärnverk. För att lättare få fram råvarorna påbörjade bruksägaren grävandet av en kanal från forshuvudet i Kengisforsen. Han ville att båtarna som kom från Masugnsbyn och Tornefors med tackjärn skulle komma ända fram till hamrarna. 1774 hade man grävt 300 meter av kanalen och tre år senare var den helt färdig. Bredden av mellan 3,5 meter och 7 meter och den ledde helt förbi Kengisforsen och underlättade därmed inte bara för själva bruket.
Med tanke på höjdskillnaden måste kanalen haft någon form av slussanordning, men det finns inga beskrivningar av detta.

Kengis fick sin malm från gruvor uppströms Torne Älv. 1642 upptäcktes ett järnmalmsfält vid Junosuando by och 1646 upptäcktes den första kopparmalmen vid Svappavara. För att få fram malmen till Kengis gjordes omfattande rensningar och förbättringar i Torne Älv. Först 1657 kunde den första malmen transporteras till Kengis. På en del ställen byggdes kanaler förbi forsarna, exempelvis tid Tornefors och Palokorva.

Kengis bruk anlades 1646 av Arendt Grape för att förädla malmen från de norrländska gruvorna. Det var det första järnbruket som startades i Norrbotten, och dess huvudbyggnad är Sveriges nordligast belägna herrgård.


 


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 2 1978, där han citerar det Gunnar Hoppe skrivit i Vägarna inom Norrbottens län.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19