Kavarö kanal

Inloppet söder om Järsön är en uppgrävd kanal farbar för större motorbåtar. Enligt sjökortet finns en kraftledning med seglingsfrifri höjd på 6 meter. Utloppet från Kavarö till Sunnanöfjärden har en bro med ett hål på 2 x 2m och är grunt. Norr om bron finns en kraftledning med en seglingsfri höjd på 8 meter.


En av de smala sträckorna av denna farled.

© Bilden tagen 2012 av Bosse ArnholmKällor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19