Töcksfors kanal Lenungsälven Säffle kanal Aspholmsleden Pråmkanalen Kolstrandskanalen Östmark-Torsby kanal Frykensjöarna Forshaga kanal Svea kanal Björkborns kanal Bergslagskanalen Hyttälven Tabergs kanal Rådasjön Uvån Hörks kanal Örebro kanal Tisare kanal Kvismare kanal Hjälmare kanal Strömsholms kanal Tisnare kanal Malmsjö- och Stensjökanalerna Smalsundskanalen Eskilstuna kanal Nyköpings kanal Femöre kanal Södertälje kanal Enköpingsån Sala kanal Kolsundet Ekerö kanaler Dragets kanal Pålsundet Fyrisån Örsundsån Kanalerna i Stockholms skärgård Väddö kanal Svärdsjö kanal Silvhytteå Tisken Korsnäs kanal Vällans kanal Gråda kanal Nykroppas kanaler Dala kanal, Farled Dalarna

 


 

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: Bosse Arnholm. ©

Denna sida ändrades senast