Karlstads pråmkanal

Förbinder Karlstads inre hamn med Klarälvens östra älvgren.

Kort historia:
Pråmkanalen byggdes under ledning av Nils Ericson, bror till propellerns uppfinnare John Ericsson. Sammanlagt 400 man användes för bygget och många av dem var indelta soldater. Kanalen invigdes 1838 och slussen var då en av de bredaste i Sverige med sin tillåtna båtbredd på 8,5 meter.
Slussen kallades Carlarnas sluss, ett namn den fick efter konungarna Carl IX och Carl XIV Johan.
Till kanalen hör även en slussvaktarstuga som byggdes några år efter själva kanalen och som av stadens invånare döptes till Pepparkakshuset. Denna stuga står än idag kvar helt oförändrad.
Bosse Arnholm

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

1055 m

Ca 3 cm

1

Ca 28 m

8,5 m

1,4 m

3,25 m

5 knop


Kanalen korsas av sex broar, varav den lägsta har 3,25 meter fri höjd vid Vänerns sjökortsvattenstånd. Slussen står ofta helt öppen.

Slusskammaren sedd från söder

Slusskammaren sedd från norr

Slussen sedd från norra bron

Vy från slussen söderut

Slusskammaren sedd från söder

Slusskammaren sedd från norr

Kanalen och slussen sedda från norra bron

Vy från slussen söderut

Gång- och cykelbron

Järnvägsbron

Norra körbron

Sightseeingbåten Sola förtöjd nedanför slussvaktarstugan

Gång- och cykelbron

Järnvägsbron

Norra körbron

Sightseeingbåten Sola IV, byggd 1946, förtöjd nedanför slussvaktarstugan

Vy söderut från gångbron

Vy norrut från sydligaste delen

Södra utloppet

Sydöstra sidogrenen

Vy söderut från gångbron

Vy norrut från sydligaste delen

Södra utloppet

Sydöstra sidogrenen

© Bilderna ovan tagna av Bosse Arnholm

Nya slussportar 2013

År 2013 kunde Pråmkanalen fira sitt 175-årsjubileum. Detta gjordes främst med att de gamla slussportarna byttes ut mot nya byggda i gammal stil.

Pråmkanalen uppströms in till slussen med Kungsbron ovanför.

Vy uppströms över slussen och de övre slussportarna från Kungsbron.

De nedre slussportarna nedströms med Kungsbron i ovanför

De övre slussportarna
De övre slussportarna

Vy uppströms Pråmkanalen övre slussportar mot Strandbron.

Vy nedströms Pråmkanalen och slussen från Strandbron.

© Bilderna ovan tagna 2013 av Niclas Nordström

"Båtbussarna"

År 2009 började Karlstadbuss via Sola-Båten Rederi AB, Deje med "Båtbusstrafik" med Karlstadsbuss taxa.
Sola-Båten Rederi körde, till en början med M/S Sola III, byggd 1950, och M/S Sola IV, byggd 1946, samt via Solstadens Sjöfart AB, Karlstad, M/S Vestvåg af Karlstad, byggd 1885, trafik till Hammarö och i Karlstads skärgård. Två år senare anskaffade Sola-Båten Rederi AB den mindre passagerarbåten M/S Sola V, före detta M/S Nobella från Bergslagskanalen.
År 2011 gjorde Karlstadbuss en upphandling av Båtbusstrafiken. Rederiet Tärnaline AB i Mellerud, vann samtliga linjer och skaffade för denna trafik följande passagerarbåtar:
M/S Dalsland, byggd: 1949, M/S Tärnan, byggd 1948, M/S Laxen, byggd 1947, samt den större M/S Omega, byggd: 1961, som trafikerar turerna till Hammarö och Karlstads skärgård.
Under sommaren 2013 trafikerade även M/S Saga, byggd 1948, som Båtbuss i Karlstad tillsammans med M/S Dalsland, M/S Tärnan och M/S Laxen.

Tärnaline AB drabbades av ekonomiska svårigheter och gick till slut i konkurs under våren 2014.
En ny direktupphandling gjordes och det nybildade rederiet Karlstads Sjötrafik AB i Karlstad vann trafiken för sommaren 2014. En ny upphandling är på gång under sommaren för åren 2015 - 2019.
Karlstads Sjötrafik AB anskaffade följande passagerarbåtar: MS Monica Zäta (byggd: 1980) (f.d. MS Strömsholm), MS Zarah Leander (byggd: 1952) (f.d. MS Lisskulla III),
MS Hulda III (byggd: 1968) (f.d. MS Atterbom) samt de inhyrda passagerarbåtarna MS Laxen (byggd 1947) (samma som Tärnaline AB inhyrde) och MS Strömkarlen (byggd: 1913)
MS Monica Zäta, MS Zarah Leander och MS Laxen trafikerar Klarälven i Karlstad. MS Strömkarlen gör turerna till Hammarö och Karlstads skärgård medan MS Hulda III trafikerar Karlstad-Hammarö-Kristinehamn.
Niclas Nordström

Källor: Egna noteringar och besök på plats, samt sidorna www.karlstadsbuss.se och www.skargardsbatar.se

M/S Dalsland, byggd 1949, förtöjd vid Café Slussvakten.

M/S Laxen, byggd 1947, förtöjd vid Café Slussvatken.

M/S Saga, byggd 1948, vid Sandgrund, Västra Älvgrenen, Klarälven.

M/S Tärnan, byggd 1948, vid Mariebergsskogen.

© Bilderna tagna 2013 av Niclas Nordström
MS Monica Zäta, byggd 1980, i Pråmkanalen.

MS Zarah Leander, byggd 1952, förtöjd vid Café Slussvakten.

MS Laxen, byggd 1947, vid Mariebergsskogen.

© Bilderna tagna 2014 av Niclas Nordström


Inre Hamnen

Denna gamla handelshamn ligger "ute" i Vänern just precis sydväst om Pråmkanalens mynning i Vänern. Här var det alltså lätt att lasta om från både vänerskutor och från fartyg som kommit Trollhätte kanal upp till de mindre fartyg som kunde gå genom Pråmkanalen och ett stycke upp längs Klarälven.
Idag har hamnen förvandlats till fritidsbåtshamn och hamn för de skärgårdsbåtar som tar turister och boende ut till skärgårdsöarna under somrarna.
Kajen mellan hamnen och Pråmkanalen har dessutom snyggats upp och blivit ett populärt promenadstråk. Ett nytt 20-våningshus med affärer, kontor, restauranger och bostäder har ersatt de gamla skjul och lagerlokaler som fanns där tidigare.M/S Vestvåg af Karlstad, byggd 1885, förtöjd i Inre Hamnen.

M/S Stella Polaris, byggd 1961, förtöjd i Inre Hamnen.


© Bilderna tagna 2013 av Niclas NordströmM/S Omega, byggd 1961, förtöjd i inre Hamnen. Denna båt gjorde turer till Hammerö och ut i Karlstads skärgård under åren 2009 till 2013.

M/S Hulda II, byggd: 1981, vid i Inre Hamnen. Hon gjorde turer till Hammerö och Kristinehamn under åren 2012 och 2013.


© Bilderna tagna 2013 av Niclas NordströmMS Strömkarlen, byggd: 1913, förtöjd vid Inre hamn. MS Strömkarlen gör turer till Hammarö och ut i Karlstad skärgård sedan 2014.

MS Hulda III, byggd: 1968, vid Inre hamn. Hon gör turer till Hammarö och Kristinehamn sedan 2014.


© Bilderna tagna 2014 av Niclas Nordström


Källor: Lars Wennberg, Pråmkanalen i Karlstad, 1988, Svensk Lots IV 1972 Seglingsbara inlandsfarvatten, Karlstads Turistinformation och Niclas Nordström.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-08-18