Bofors kanal

Kort historia:
När Bofors år 1873 anlade sin första hytta lades den nedanför hyttåsen. Kolhusen placerades på åsen, varigenom transporten till masugnens uppsättningsmål underlättades. För att få kraft till blåsmaskinen grävdes en kanal från Timsälven till en damm ovanför hyttan. Därifrån leddes vattnet i ett grovt rör ner till en turbin som drev maskinen.

 


Källor: Åke Johansson som hämtat uppgifter ur Karlskoga bergslags hembygdsförenings årsskrift Karlskoga bergslag 1998, artikeln Elförsörjning i Karlskogabygden av Sven Jungmarker
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19