Karlsdals kanal

Karlsdals kanal kallas i folkmun Flottleden.
År 1640 fick Karlsdal privilegier att upp föra en masugn på det blivande bruket. Omedelbart började man gräva ett mindre antal små kanaler för att sammanbinda ett system av mindre sjöar eller snarare tjärnar. Detta fungerade fram till 1850 då kapaciteten I hyttan ökades och ett nytt sågverk byggdes. En sågdamm byggdes samtidigt som ytterligare ett sjösystem fick anslutas till det tidigare.
Tvärån som ligger norr om Karlsdal och rinner österut till Malmlången nu kallad Svartälven. Tvärån dämdes upp och en kanal grävdes därifrån med riktning söderut till Björntjärn, en sträcka på cirka 700 meter, vidare från Björntjärn till Sundtjärn cirka 600 meter, vidare från Sundtjärn till Mörttjärn cirka 500 meter. Med denna åtgärd var man ansluten till det första sjösystemet och kanalen kunde användas även för timmerflottning. Vid dom grävda delarnas in- och utlopp I tjärnarna pålades och spångar byggdes långt ut i tjärnarna, så att flottarna kunde dirigera timret och undvika stockningar. Av spångarna kan man se spår än I dag med skärpt öga.
Hytta och såg lades ned under 1930-talet, men än idag rinner vatten i den gamla flottleden.
Ingemar Jönsson

Utloppet i Sågdammen

Mellan Björntjärn och Sundtjärn

Kanalen norrut

Utloppet i Sågdammen

Mellan Björntjärn och Sundtjärn

Mellan Sundtjärn och Mörttjärn

© Bilderna tagna 2007 av Ingemar Jönsson

Mellan Tvärådammen och Björntjärn

Mellan Tvärådammen och Björntjärn

Tvärådammskanalens början

Mellan Tvärådammen och Björntjärn

Mellan Tvärådammen och Björntjärn

Tvärådammskanalens början

© Bilderna tagna 2007 av Ingemar JönssonKälla: Sven Irholm Karlsdals, Bruk i tiden och i världen.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19