Källor

Internet

Jag har gått igenom och använder främst de olika kanalbolagens egna hemsidor. Här finns mycket att hämta, men vissa uppgifter får man ta med en nypa salt.
Leif Kuhlins webbsida om vattenkraften i Sverige är en guldgruva för alla upplysningar om kraftverkskanaler.

Tips

Intresset för kanaler tycks vara enormt! Det är många som lyckats hitta mina kanalsidor, och många som hör av sig med tips, idéer och hjälp av allehanda slag. Att här nämna alla tipslämnare är inte meningsfullt. De som medverkat på detta sätt nämns i stället som källa på respektive kanalsida.
Speciellt vill jag dock nämna Tarmo Hurskainen och Riitta Kankkunen i Finland och Jahn Børe Jahnsen i Norge. De tre samlar fakta och skriver om kanalerna i sina repsektive land. Utan deras hjälp hade kanalbeskrivningarna för Finland respektive Norge varit avsevärt torftigare och inte omfattat många kanaler.

Muséer, turistbyråer och hembygdsföreningar

På en rad orter, liksom olika kommunala myndigheter, har lämnat uppgifter.

Sjökort

Jag har papperssjökort för hela södra Sverige upp till ungefär Gävle. Både en uppsättning från 1970-talet och en uppsättning från 2002/2003. Detta inkluderar de stora sjöarna, liksom Dalslands kanal, Göta kanal, Kinda kanal och Bergslags- och Strömholms kanaler.
Dessutom en uppsättning digitala sjökort som täcker samma area från åren 2002/2003.

Över finska vatten har jag sjökort från 2002/2003 som täcker Åland och större delen av Finska viken, både digitalt och på papper.

För Norge har jag sjökort från svenska gränsen ner till Lindesnes ungefär. Både på papper och digitalt.

Jag har en uppsättning papperssjökort över hela Danmark från 1970-talet och en från slutet av 1990-talet. Dessutom en uppsättning av det danska "Levande sjökortet" som är digitalt.

Över Polen, Tyskland och Nederländerna har jag enbart de papperssjökort som jag använde under min resa 1998. Dessa kort täcker hela den tyska östersjökusten, samt i övrigt främst kanaler och floder i de tre länderna.

Skriftliga källor

De allra flesta av dessa källor finns i min ägo. Något enstaka verk har jag lånat på bibliotek och gått igenom.
Författare Titel År A = Allmän marin litteratur
H = Hamn- och farledsbeskrivningar
K = Kanalrelaterad litteratur
S = Sjökort
Förlag eller kommentar
Åkesson, Gert Göta Kanal, Människor, båtar och miljöer 1979 K Frank Stenvalls Förlag
Améen, Åke & Hansson, Sven A. Naturhamnar på Ostkusten 2001 H SXK
Andersson, Lars Från Pråmkanalen och Blankeberget 1984 A Zindermans
Bailey, Eric and Ruth The Waterways of Britain and Europe 1990 K Ashford
Berggren, Bonzo Strömsholms Kanal 1994 K Båtdokgruppen
Block, Hanns-Peter Ordbok för båtfolk 1982 A Rabén & Sjögren
Brems, Mogens Danmark til Søs, Del 1 1978 H Nyt Nordisk Forlag
Brems, Mogens Danmark til Søs, Del 2 1975 H Nyt Nordisk Forlag
Brems, Mogens Danmark til Søs, Del 3 1976 H Nyt Nordisk Forlag
Brundiers, Karin & Fleischhauer, Gerd West- und Nordduetsche Binnenwasserstrassen 1 1995 H DSV-Verlag
Burchell, S. C. Sueskanalen och dess skapare 1967 K Allhems Förlag
Cove-Smith, Chris London's Waterway Guide 1986 H Imray, Laurie, Norie & Wilson
Dahlberg, Folke Göta Kanal 1978 K Wahlström&Widstrand
Edwards, L. A. Map of the inland waterways of England and Wales H Imray, Laurie, Norie & Wilson
Farson, Negley I båt genom Europa 1927 A Natur och Kultur
Feltgen, Marco & Stoll, Rolf Führer für den Binnenfahrtensport 1998 H Deutscher MotorYacht Verband
Fenzl, Manfred Vom Rhein zur Nord- und Ostsee 1995 H Edition Maritim
Fenzl, Manfred Der Rhein 1994 H Edition Maritim
Galaktionov, V. D. Volga-Donkanalen "V.I. Lenin" 1953 K Förlaget för litteratur på främmande språk
Gustafsson, Ebbe Det nya båtlivet ? H & K Svenska Förlagshuset
Gunnarsson, Åke E Kanaler i Sverige 1997 K Kanaler & Sjösport
Haafke, Udo & Rieder, Uwe Göta Kanal 1990 K Artcolor Verlag
Hadfield, Charles British Canals 1979 K David & Charles
Hansson, Sven A. & Johansson, Göte Skärgårdshamnar Örskär - Landsort 1994 H SXK
Hansson, Wilhelm Bohuslän genom hundra år 1979 A Zindermans
Hartelius & Rydholm Tistlarna - Strömstad 1982 H Bonniers
Hässler, Lars och Granath, Lars Arholma - Landsort 2001 H Nautiska Förlaget
Hedenstierna, Bertil Skärgårdsöar och fiskekobbar 2000 A Prisma
Hjerulfsdotter Andersson, Ritwa Baldersnäs, vägledning 1995 K Ask och Embla
Hägglund, John Kinda kanals historia 1966 K Kinda Kanals Vänner
Iversen, Gunnar Steen Ferie & Fritidshavner 1998 H Redningsselskapet
Johannesen, Arve Kysten vår, Bind 1 1999 H Orion
Johansson, Gunnel och Mårtensson, Torbjörn Kanaler och smalspår i Småländksa bygder 1979 K Historiska föreningen, Växsjö
Johansson, Ulf, redaktör Kanaler 1994 K Svenska Turistföreningen
Karlsson, Thomas Natur- och gästhamnar i Blekinge 2001 H Privatkonsult
Kiessler, Bernd-Wilfried Elsass-Lothringen 1991 H Edition Maritim
Kjellsson, Henry Försvunnen teknik, om faraonernas byggnadsverk 1962 A Nybloms
Klokk & Wiborg Ät gott i båt, torp och tält 1986 A Trevi
Kofoed-Olsen, Ole Med egen båt på Sveriges kanaler och norske kanaler 2002 H Wisby & Wilkens
Kullbratt, Lars, redaktör Sote Kanal 1996 K Vägverket Region Väst
Kutscha, Stolzenburg & Göllner Hafenhandbuch Ostsee 1978 H DSV-Verlag
Landström, Björn Skeppet 1961 A Forum
Landström, Björn Seglande skepp 1978 A Forum
Landström, Björn Regalskeppet Vasan 1980 A Interpublishing
Larsson, Thomas, m.fl. Kinda kanal - från Linköping till Horn 1990 K Östergötlands Länsmuseum
Leturque, Henri Tremastaren Sparbössan A
Lidholm, Benjamin Venerns seglationsstyrelse 1956 H Affärstryckeriet, Lidköping
Liljefalk, Axel Hvit slavhandel 1911 A A.-B. Hiertas Bokförlag
Lindeström, Per Resa till Nya Sverige 1962 A Natur & kultur
Lindström, Bengt Trollhätte kanal 200 år 2000 K Sjöfartsverket
Lundin, Kerstin, redaktör Norrbottens synliga historia 1992 K Norrbottens Museum
Macfie, Gordon & Svensson, Sam Segel genom sekler 1962 A Tre Tryckare
Macintyre, Donald The Adventure of Sail 1979 A Ferndale Editions
Magnusson, Magnus Vikingarna i Öst och Väst 1981 A Rabén & Sjögren
Manneby, Hans Båtsman Humbla 1978 A Rabén & Sjögren
Marint, Marian EuroRegs for Inland Waterways 2000 A Royal Yachting Association
Mattsson, Algot Huset Broström 1980 A Askild & Kärnekull
Matz, Erling, redaktör God Natt Små Vågor 2002 A SXK årsskrift
Mitchell, David Pirater och kapare 1978 A Bernces
Moeller, Jan & Bill The Intracoastal Waterway 1986 H Seven Seas Press
Mooi, Hetty 350 knopar i bild 1975 A Wezäta
Morties, Pierre Atlas Maritime 1693 1977 H Faksimilutgåva, Kunst und Wohnen Verlag
Mostert, Noël Superskepp 1975 A Rabén & Sjögren
Müllern, Gunnar Förste svensken i Japan 1963 A Saxon & Lindströms förlag
Muus & Dahlström Havsfisk och fiske 1985 A P.A. Norstedt & Söner
Nagel, Henry Wasserstrassen von Elbe bis Oder, Band 2B 1994 H Nagel's Nautic Verlag
Navin, Brian Cruising guide to the Netherlands 1988 H Imray, Laurie, Norie & Wilson
Nikitin, Afanasij Resan bortom de tre haven, 1466-1472 1961 A Cavefors
Nilsson, Anders Kyrkskeppen berättar 1980 A LTs Förlag
Nordström, Alf Kring Trälhavet 1980 A LiberFörlag
Olán, Eskil Sjörövarna på Medelhavet och Sevantinska Compagniet 1921 A Fritzes Kungl. Hofbokhandel
Olsson, Stig Skärgårdsguiden, Västkusten 1982 H Grebbestad Marinelektronik
Olsvik, Johansson, Wästfelt Svenbska Ostindiska Compagniet 1985 A
Ortzen, Len Guns at Sea 1976 A Galahad Books
Palander, Claes-G Göta Kanal, Kulturvandring i von Planets spår 1996 K AB Göta Kanalbolag
Persson, John E Stimbåt 1981 A LiberFörlag
Pettersson, Tage & Skölving, Harald Flottningen i Torsång 1992 K Torsångs Hembygdsförening
Robin, Bernard Survival at sea 1981 A Stanley Paul & Co
Rogers, Cedric Sailing Ships 1977 A Hampton House
Rolloff, Yngve Sveriges inre vattenvägar, Del 1 1977 K Rabén & Sjögren
Rolloff, Yngve Sveriges inre vattenvägar, Del 2 1978 K Rabén & Sjögren
Rolloff, Yngve Sveriges inre vattenvägar, Del 3 1979 K Rabén & Sjögren
Rolloff, Yngve Sveriges inre vattenvägar, Del 4 1981 K Rabén & Sjögren
Rolloff, Yngve Inre vattenvägar i Svealand, Del 1 1961 K Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet
Rolloff, Yngve Inre vattenvägar i Svealand, Del 2 1962 K Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet
Rolloff, Yngve Inre vattenvägar i Gästrikland 1964 K Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet
Rolloff, Yngve Inre vattenvägar i Dalarna 1963? K Kopior ur Tidskrift i Sjöväsendet
Rolloff, Yngve Inre vattenvägar i Värmland 1962 K Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet
Rolloff, Yngve Inre vattenvägar i Götaland 1960 K Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet
Rolloff, Yngve Inre vattenvägar i Hälsingland 1964 K Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet
Romare, Göran Att segla 1961 A Rabén & Sjöberg
Rosén, Martin Tullingetraden 2001 K Vårby-Fittja hembygdsförening
Rousmaniere, John Fastnetstormen 1981 A Forum
Rydholm, Yngve Navigering 1981 A Forum
Sandelin, Stig Farleder på sjöar och kanaler K E-bok i pdf-format
Scharnow, Ulrich, redaktör Lexikon der Seefahrt 1978 A Transpress
Scheidt, H. - redaktör Den grosse N.V. Hafenlotse, Band 4 1994 H Nautische Veröffentlichung
Schenckmanis, Ingalill & Ulf 54 kortspel 1984 A ICA Bokförlag
Schenckmanis, Ingalill & Ulf 64 kortspel 1982 A ICA Bokförlag
Schildt, Göran Solbåten 1961 A, K Bonniers
Schmedling, Tor Hvalerguiden 1987 A Metope
Scott, Michael Tom Cringle's loggbok 1889 A Hiertas Bokförlag
Severin, Tim Brendans resa 1978 A Rabén & Sjögren
Sharp, David Båtar - Så ser det ut inuti 1976 A Carlsen-If
Slocum, Joshua En världsomsegling på egen hand 1921 A Lindblads Förlag
Smith, Peter L. Discovering canals in Britain 1997 K Shire Publications Ltd
Soop, Hans Regalskeppet Wasa, skulpturer 1978 A LiberFörlag
Ståhl, Manne, redaktör Värmland Förr och Nu 1964 K Värmlands Fornminnes och Museiförening
Stenström, Jonas Kanotland 1999 K Naturcentrum AB & Dalslands Kanal AB
Strassburger, Jürgen Die Elbe mit Saale 1993 H Edition Maritim
Strassburger, Jürgen Gewässerkarte Deutschland - Nordwest 1997 H Edition Maritim
Styffe, Carl Gustaf Sveriges Kanalbyggnader 1846 K Kopior av tryckt original
Sundfeldt, Jan och af Geijerstam, Bengt Flodfarare 1977 A Rabén & Sjögren
Tiberg, Hugo De okända farvattnen 1977 A Rabén & Sjöberg
Torgny, Ove Göta Kanal, en resa på tvärs 2001 K Skåneförlaget
Tovås, Carl Erik På inre vatten 1996 K Affärsinformation
Trapp, Carl M. Med steam i pannan 1990 A Schildts
Traung, Olof Kapten Lundgren 1944 A Nautics förlag
Traung, Olof Thomas Parker Esq 1945 A Nautic
Traung, Olof Dan Broström 1948 A Nautic
Traung, Olof, redaktör Navigationsskolornas historia 1941 A Sjöfartsmuseets i Göteborg Förlag
Trautner, Nils Knopar till hands 2000 A ICA Bokförlag
Wallenberg, Jacob Min son på galejan 1979 A Prisma
Wallgren, Lars Kejsarkanalen 1994 A Wahlström & Widstrand
Wennberg, Lars Pråmkanalen i Karlstad 1988 K Lars Wennberg
Weska Weska '98 1998 K Tyska "Bibeln"
Att köpa båt 1982 A Konsumentverket
Båtturist 1995 H STF och TeleMedia
Bohuskust 1991 A STF Årsskrift
Bohusläniana 1981/90 A SXK, Västkustkretsen
Caledonian Canal 1997? K British Waterways
Crinan Canal 1997 K British Waterways
Dalslands kanal 1972 K Särtryck ur Dalslands Forminnes- och Hembygdsförbunds årsskrift 1968
Den norske los, Bind 2A 1987 H Norges Sjøkartverk
Ett stycke kanalhistoria 1997 K Kulturgöreningen Calluna
Fågel- och Sälskydd i Bohuslän och Halland A Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden
Färdmål Finland-Åland 1999 H SXK , Långfärdskommitté Ost
Från Å till Ö 1997 A SXK Årsskrift
Friese Meren 1998/99 S ANWB
Gästhamnsguiden 2002 H Gästhamnsguiden SXK AB
Getijtafels - Delfzijl, Borkum, m.m. 1998 H Datema Delfzijl
Gronningen/Noord Friesland 1998/99 S ANWB
Hamnar för fritidsbåtar Norra Tjörn 1981 A Göteborgsregionens kommunalförbund
Irish Waterways 1997 H Euromapping
Jag minns en stund 2001 A SXK Årsskrift
Kommas Havnelods 1997-99 1997 H Aschehaug Dansk Forlag
Kort 1, Symboler och förkortningar 1985 A Norges Sjøkartverk
KulturMiljöVård 1997 K Riksantikvarieämbetet
Kustguiden 1988 H LiberKartor
Marco Polos resor 1917 A Albert Bonniers förlag
Min motorbåt 1973 A Båtnytt
Nautiskt Bildlexikon 1974 A Wahlström & Widstrand
Nöjesbåtar 1977 A Wahlström & Widstrand
Noordwest Overijssel 1998/99 S ANWB
Nya Varvet 1700 - 1950 1950 A Sjöfartsmuseets i Göteborg Förlag
Oh Boy, Oh Boy, Oh Boy 2000 A SXK Årsskrift
Ostindiefararen Götheborg 1998 A Svenska Ostindiska Companiet
Preem Vägkarta 1999 A Liber AB
Segla på värmen 1996 A SXK Årsskrift
Seglarhamnar i Vänern 1993 H Karlstads Segelsällskap
Sjöbjörnen 1982 H Nautic, Göteborg
Skeppsbibel 1981 A Pingstkyrkan, Skärhamn
Stora Hamnboken 1978 H Specialtidningsförlaget
Svensk Kusthandbok, Del 1, Västkusten 1990 H Sjöfartsverket
Svensk Lots, Del 1 - Väst- och sydkusten 1965 H Sjöfartsverket
Svensk Lots, Del 2 - Ostkusten 1997 H Sjöfartsverket
Svensk Lots, Del IV - Inlandsfarvatten 1972 H Sjöfartsverket
Svenska kanaler 1989 K ICA-Förlaget
Sveriges kanaler, förr, nu och i framtiden 1978 K Almqvist & Wiksell
Ta mig till havet 1995 A SXK Årsskrift
The new Glénans Sailing Manual 1980 A David & Charles
Tillsammans på sjön 1981 A Marinstabens informationsavdelning
Våra bästa båtleder 1973 H Båtnytt
Västkustens Naturhamnar H SXK, Västkustkretsen
Västsvenska Varvsföreningen 50 år 1985 A
Vid vågornas brus 1999 A SXK Årsskrift
Vinden drar 1998 A SXK Årsskrift
Wasserstrassen Atlas, Berlin/Brandenburg 1993? H DSV-Verlag
Waypoints i danske farvande 1998 H Kort & Matrikelstyrelsen
Waypointtabell, Västkusten 1997 H SXK, Västkustkretsen
Wegepunkte Ostsee 1998 H Nautische Veröffentlichung
A = Allmän marin litteratur
H = Hamn- och farledsbeskrivningar
K = Kanalrelaterad litteratur
S = Sjökort

 

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast